Ўзбекистон Давлат Консерваториясининг бакалавриат босқичига кирувчи абитуриентлар учун Қабул талаблари фортепианостраница1/3
Дата14.02.2013
Размер0.52 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3


Ўзбекистон Давлат Консерваториясининг

бакалавриат босқичига кирувчи

абитуриентлар учун

ҚАБУЛ ТАЛАБЛАРИ
ФОРТЕПИАНО
1. МУТАХАССИСЛИК
Консерваторияга кирувчи абитуриентларнинг кириш имтиҳонлари 2 қисмдан ташкил топади. 1- дастур ижроси, 2- коллоквиум.

 1. Ижро этиладиган дастур ўзининг мураккаблиги бўйича ўрта махсус билим юртлари хамда ўрта махсус мусиқа мактабларининг битирув даражасига мос келиши керак.

а) Ўз таркибига фуга жанрини киритган бир полифоник асар. Иложи борича, И.С. Бахнинг “Яхши темперацияланган клавир” туркумидан прелюдия ва фуга бўлиши керак;

б) Мумтоз соната ёки концертнинг 1 ёки 2-3 қисмлари;

г) Эркин шаклда бир асар. (Романтик композиторлардан тортиб замонавий композиторларнинг асарларигача. Масалан, Ф. Шопеннинг баллада, скерцо ва бошқа пьесалари, Ф.Лист, И.Брамс, Ф.Шуберт, К.Дебюсси, М.Равель, Детюйи, Барбер, П.Хиндемит, Н.Зокиров, С.Карим-Хожи каби композиторларнинг рапсодия ва бошқа асарлари;

д) Икки харакатли этюд: Шопен, Лист, Рахманинов, Скрябин, Дебюсси, Прокофьев, Стравинский ва бошқалар.

е) Изоҳ: Этюдлардан бири Прокофьев, Чернининг “Токката”лари, Б.Бартокнинг «Allegro Barbara», С. Рахманиновнинг Мусиқий лаҳзалари ва прелюдиялари сингари харакатчан асарлари билан алмаштирилиши мумкин.

 1. Коллоквиум.

а) Абитуриентнинг касбий тайёргарлиги даражасини, ижро этаётган асар ҳақида – жанр, шакл, даври, ижоди, услубий хусусиятлари бўйича билимларни аниқловчи саволлар.

б) Абитуриентнинг умумий билим савиясини, адабиёт ва санъат соҳасидаги илмини аниқловчи саволлар.
2. ГАРМОНИЯ
1.Ёзма иш.
10 - 12 тактдан иборат бўлган, оғишмалари ва 1 даражали қардош тоналликдаги модуляциялик, аккордсиз товушларсиз (агарда шартда аккордсиз товушлар учраса, улар юлдузчалар билан белгилаб қўйилиши лозим) куйни гармониялаштириш.
Ёзма ишни бажариш муддати – 2 соат.
2. Оғзаки жавоб.
1. Мусиқий асарнинг гармония ва шаклнинг таҳлил қилиш.

 1. Фортепианода:

а) Тўрт овозли баёнда берилган гармоник кетма-кетликни оғишмалари билан ижро этиш;

б) Берилган тоналликда модуляция ижро этиш;

в) Диатоник ёки хроматик секвенцияларни чалиш

ОРКЕСТР ФАКУЛЬТЕТИ
ДАМЛИ ЧОЛҒУЛАР
1. МУТАХАССИСЛИК


 1. Кирувчилар барча хилдаги: мажор, минор, хроматик гаммаларни, D7, Кич. VII7 чаққон темпда ижро этишлари лозим. Гаммаларни турли штрихларда ижро этишлари шарт.

 2. 5 та тайёрланган этюдлардан 2 таси нота билан ижро этилади. Этюдлар комиссия томонидан танлаб берилади.


 3. Йирик асар ва пьесалар: Сюита, соната, вариация, фантазия, рапсодия, концерт ва пьесалар

 4. Коллоквиум (мутахассислик фанларига оид саволлар)ЗАРБЛИ ЧОЛҒУЛАР
Кирувчилар қуйидаги чолғуларда ижро этишлари керак:


 1. Ксилофон-моринбо

 2. Вибрафон

 3. Литавра

 4. Кичик барабан


ФЛЕЙТА.
Êèðóâ÷è =óéèäàãè àñàðëàðíè èæðî ýòèøè êåðàê:
à) 5 òà òàé¸ðëàíãàí ýòþäëàðäàí 2 òàñè íîòà áèëàí èæðî ýòèëàäè, ìàñàëàí: Í. Ïëàòîíîâ – 30 ýòþä, 24 – ýòþä, Þ. ßãóäèí – 24 ýòþä, 20 ýòþä, ýêåëëåð – ýòþäëàð, I - II дафтарлар.

б) Пьесалар, масалан: Д. Омонуллаева – Памир эскизи, А. Козловский - Зарғалдок (Иволга), Г. Мушель – Сюита № 1, № 2, Ария ва Арабеска, Ф. Янов – Яновский – Вальс, А. Малахов – Концерт Аллегроси, В. Сапаров – Токкато, Пастораль, Т. Қурбанов - Пьеса, Форе – Сицилиана, Глиэр – Мелодия, Раков – 3 пьеса.

в) Йирик асарлар, масалан : Г. Мушель – Сонатина, Х. Глюк–концерт, Телеман - Соната Фа мажор, Ф. Бах – Соната ля минор, Вивальди – концерт Соль мажор, И. Гайдн – концерт – Ре мажор, М. Гайдн концерт Ре мажор, К. Стамиц – концерт соль мажор, Розетти – концерт Ре мажор.
ГОБОЙ:
Кирувчи қуйидаги асарларни ижро этиши керак :


 1. 5та тайёрланган этюдлардан 2 таси нота билан ижро этилади, масалан:

Л. Видеман - 37 этюд, Ферлинг – 18 этюд, Люфт – 24 этюд;

 1. Пьесалар, масалан: Т. Қурбанов – Рондо, Г. Мушел – Гулнора рақси, ўзбек халқ куйи «Қашқарча». Т.Содиқов – Бахор, С. Василенко – Тонгдаги қўшиқ, Р. Глиэр – Анданте, Скрябин – Орзулар, Чайковский- ғамгин қўшиқ Моцарт – Менуэт .

 2. Йирик асарлар масалан: И. Гайдн – концерт II-III қисм, Вивальди – концерт До мажор , ля минор, Чиморозо – концерт I-II қисм , Марчелло – концерт I-қисм, Гендель – концерт Си бемоль мажор III-IV қисм .


КЛАРНЕТ
Кирувчи қуйидаги асарларни ижро этиш керак :


 1. 5та тайёрланган этюдлардан 2таси нота билан ижро этилади, масалан: К. Берман- этюдлар IV-қисм, Р. Штарк- 24 этюд , Клозе – характер этюдлар, А. Штарк –24 этюд, А.Реги - 24 этюд , Ф. Крепш - этюдлар, Б. Диков- этюдлар, В. Петров - танлаган этюдлар, Перье- этюдлар .

2. Пьсалар масалан: М. Бафоев - Лирик хикоя, П. Халиков - Скерцо, Ф. Янов – Яновский - Монолог, Ф. Назаров- Сюита, А. Эргашев - Шарқ капричиоси, С. Бобоев – Рапсодия, С. Танеев - Канцона, Рабо - Конкурсное соло, А. Мессаже - конкурсное соло, Л. Перминов - Баллада.

3. Йирик асарлар, масалан: Вебер - концер №1, №2, концертино, катта концерт дуэти, Крамарж – концерт, Э. Габлер - концерт №1, №2, П. Халиков-концертино, К. Стамиц – концерт, Медын - концерт, Василенко - концерт, Верди- Басси- концерт фантазия, Н. Раков- концерт фантазия, Ф. Пуленк- соната.


ФАГОТ
Кирувчи қуйидаги асарларни ижро этиши керак:


 1. 5та тайёрланган этюдлардан 2 таси нота билан ижро этилади, масалан:

Мильде- этюдлар, Вайсенборн- этюдлар, Джампиери- этюдлар.

 1. Пьесалар, масалан: С. Жалил- Юмореска, Т. Курбонов - Речитатив, Чернов- Серцо, Дебюсси- 5 пьеса, классик пьесалар тўплами, М. Ашрафий - сызсиз қўшиқ.

3.Йирик асарлар масалан: Телеман - соната, Вивалди - соната,

Сен–Санс - Соната, Тансман – Соната, Э. Бозза – Речитатив –Сицилиана ва Рондо, Фантазия; Дварионос – Вариация, Вебер – вариация, Вебер – концерт, Венгер фантазияси, Вивальди – концерт, Буамортье – концерт, Бах – Концерт, Моцарт – Концерт.

ВАЛТОРНА
Кирувчи қуйидаги асарларни ижро этиш керак:


 1. 5 та тайёрланган этюдлардан 2 таси нота билан ижро этилади, масалан: Капраш – этюдлар I – дафтар 10 номердан, Клинг - 40 этюд.

 2. Пьесалар, масалан: С. Рахманинов – Элегия А.Глазунов – Орзу, И. С. Бах – Ария. А.Пахмутова – Ноктюрн, Кофрон Сонатина. Лорени – Элегия, Б.Гиенко – Романс, Т. Курбонов – Баллада.

 3. Йирик асарлар, масалан: Сен-Санс - концерт пьесаси, И. Гайдн - концертино, В. Шебалин концертино, Моцарт- концертлар, Р.Штраус- концерт № 1, Б. Асафьев - Вариация.ТРУБА
Кирувчи қуйидаги асарларни ижро этиши керак:
1. 5 та тайёрланган этюдлардан 2 таси нота билан ижро этилади, масалан: Бранд - этюдлар, Баласанян - этюдлар, Вурм - этюдлар, Арбан - этюдлар, Усов - этюдлар, Гинецинский - этюдлар.

 1. Пьесалар масалан: Пьесалар тыплами - Табаков ва Орбид редакциясида. Карим-Хожи – Элегик поэма, Қурбонов - Ода, Б. Гиенко- Сюита, Энеску - Афсона, Боцца - Қишлоқ тасвири.


ТРОМБОН
Кирувчи қуйидаги асарларни ижро этиши керак:
1. 5 та тайёрланган этюдлардан 2 таси нота билан ижро этилади,

масалан: Рейхе - этюдлар, Блажевич - Тромбон учун мактаб, Б. Григорьев - танланган этюдлар, Тромбон учун хрестоматия.

2. Пьесалар, масалан: Блажевич – Эскиз № 5 Гендель-Адажио,

Ариоза, Сен-Санс - Каватина, Калинкович - Элегия, Гильман -Симфоник пьеса, Қурбонов - Рондо, С. Варелас - Реквием, Баллада, Пассакалья.

3. Йирик асарлар, масалан: Блажевич-концерт №2 Новаковский-концертино, Давид - концертино, Рейхе - концер № 1, № 2, Кноп-вариация ва полонез, Н. Римский – Корсаков - концерт.
ТУБА
Кирувчи куйидаги асарларни ижро этиш керак:
1. 5 та тайёрланган этюдлардан 2 таси нота билан ижро этилади, масалан: Блажевич - 70 этюд, Григорьев - этюд, «Туба учун мактаб».

2. Пьесалар, масалан: К. Вебер - Романс, А. Берлин - Вальс, Н. Раков- Вокализ, Купревич - Скерцино, К. Сен-Санс - Каватина.

3. Йирик асарлар, масалан: Блажевич - концерт №2 II - қисм, Давид - Концертино II – III - қисм, Новаковский - Концертино, Марчелло - соната I – II - қисм.

ЗАРБЛИ ЧОЛ/УЛАР
Кирувчи қуйидаги асарларни ижро этиши керак:
1. Ксилофон-Маримба: Гаммалар, этюдлар (2та) техник асарлар (Моцарт - «Фигаро тўйи», Рзаев – концерт ва бошқа асар;

2. Вибрафон: Пьесалар - Бах – Аве Мария ва бошқа асарлар.

3. Кичик барабан: 10 тайёрланган этюдлардан 1 та масалан: Осадчук-60 этюд, Купинский-«Зарбли чолгулар учун мактаб» Пьеса 1 та, масалан: Палиев - концерт этюди, Чарджер - «СОЛО».

4. Литавра: Пьесалар – 1 та масалан: Минетин - «Тимпо-леро» ёки бошқа асарлар.
2. ГАРМОНИЯ
1.Ёзма иш.
О\ишмалар ва I даражали қардош тоналликдаги модуляцияли, мелодик фигурацияларсиз былган куйни гармониялаштириш (агар берилган шартда аккордсиз товушлар учраса – улар юлдузчалар билан белгилаб қўйилиши керак).
Ёзма ишни бажариш муддати – 2 соат. 1. Оғзаки жавоб:

а) Катта бўлмаган асарнинг гармония ва шаклини таҳлил қилиш.

б) Тўрт овозли баёнда оғишмаларга эга бўлган гармоник кетма-кетликни фортепианода ижро этиш.

в)Диатоник ва хроматик секвенцияларни чалиш

ТОРЛИ – КАМОНЛИ ЧОЛҒУЛАР1. МУТАХАССИСЛИК
Қабулда қатнашаётган абитуриент мусиқа билим юрти ва махсус мусиқа мактабларининг битирув дастурлари савиясидаги асарлардан қуйидагиларни пухта ижро этиши лозим.
СКРИПКА
-комиссия талабига мувофиқ гамма

-турли техник воситасида ижро этиладиган иккита этюд

-турли кайфиятдаги кичик шаклдаги икки асар (сокин ва серхаракат).

-И.С.Бахнинг соната ва партиталаридан турли кайфиятдаги икки қисм.

-Концерт асарининг биринчи ёки иккинчи ва учинчи кисмлари.
АЛЬТ
-иккита гамма (мажор ва минор)

-турли техник воситасида ижро этиладиган икки этюд

-турли кайфиятдаги кичик шаклдаги икки асар (сокин ва серхаракат)

-И.С. Бахнинг виолончель учун сюиталаридан ёки скрипка учун соната ва партиталаридан альт учун кычирилган турли томдаги (cокин ва серхаракат) икки қисм.

-Альт учун яратилган сонатадан турли темадаги икки қисм ёки концерт асаридан I – ёки II –ва III қисмлар.
ВИОЛОНЧЕЛЬ-икки гамма (мажор ва минор)

-турли техник воситада ижро этиладиган икки этюд

-турли кайфиятдаги кичик шаклдаги икки асар

-концерт шаклидаги асарнинг I – ёки II ва III қисмлари

-И.С.Бахнинг сюиталаридан турли кайфиятдаги икки қисм.
КОНТРАБАС
-гамма (сокин темпда)

-турли техник воситада ижро этиладиган икки этюд

-кичик шаклдаги бир асар

-соната ёки концерт шаклдаги асарнинг I ёки II - III қисмлари.
КОЛЛОКВИУМАбитуриентнинг мутахассислик адабиёт, санъат ва умумий билим савиясини билдирувчи саволлар.

2. ГАРМОНИЯ
1.Ёзма иш.
10 - 12 тактдан иборат бўлган, оғишмалари ва 1 даражали қардош тоналликдаги модуляциялик, аккордсиз товушларсиз (агарда шартда аккордсиз товушлар учраса, улар юлдузчалар билан белгилаб қўйилиши лозим) куйни гармониялаштириш.
Ёзма ишни бажариш муддати – 2 соат.
2. Оғзаки жавоб.
1. Мусиқий асарнинг гармония ва шаклини таҳлил қилиш. 2. Фортепианода:

а) Тўрт овозли баёнда берилган гармоник кетма-кетликни оғишмалари билан ижро этиш;

б) Берилган тоналликда модуляция ижро этиш;

в) Диатоник ёки хроматик секвенцияларни чалиш.

«БАСТАКОРЛИК»
1. МУТАХАССИСЛИК
«Бастакорлик» мутахассислиги бўйича ўқишга кираётганлар учун саралаш мақсадида синфда ижодий иш бажариш кўзда тутилган.

Ўқишга кирувчи 5 соатгача былган вақт мобайнида берилган мавзу асосида камер чолғу асари (куй, прелюдия, вариациялар ва б.) ёзиши шарт.

«Бастакорлик» сохаси бўйича ўқишга кирувчи қуйидаги бўлимлардан иборат танловли имтиҳон топширади:

 1. Синф иши,

 2. Ўз асарларини кўрсатиш,

 3. Коллоквиум.


Синф иши
«Бастакорлик» мутахассислигига ариза топширган барча абитуриентлар бир пайтда белгиланган синфда тўпланишади, ихтисослик комиссияси томонидан тақдим этилган мавзуларни чалиб кўришади ва ўзларига маъқул бўлган биттадан мавзуни танлашади. Сўнг, синфда ёзиладиган ижодий ишни бажариш учун махсус ажратилган синфларга бўлинишади. Ўқишга кирувчи 5 соат мобайнида мантиқан тугалланган асар ёзган былиши лозим. Мазкур синф иши ихтисос комиссиясига тақдим этилади.
Ўз асарларни кўрсатиш
Ўқишга кирувчи: профессионал ижодий касбга ва образли мавзу мазмунини шакллантира олишидан далолат берувчи имкониятларга эгалигини кўрсатувчи асарларини чалиб бериши шарт. Имтиҳонга халқ қўшиқлари асосидаги куйлардан тортиб, камер – чолғу, вокал, хор ва якка (соло) асарлар тақдим этилиши мумкин.
Коллоквиум
Коллоквиум савол-жавоблари:

а) эшитиш қобилиятини текшириш;

б) ўрта-махсус таълимнинг умумий курси даражасида элементар мусиқа назарияси, чолғушунослик, мусиқа адабиётидан билимларни;

в) шакл ва гармония нуқтаи назаридан кичик ҳажмдаги-сонатина, романс, куй ва б. асарларни таҳлил қилиш қобилияти кабиларни ўз ичига олади.

Шунингдек, коллоквиумда абитуриентнинг мусиқа санъати ва бошқа санъат турларидан, ўзбек ва чет эл мусиқасида маълум ва машхур асарлар, замонавий анъаналар хақидаги билим даражаси қандай эканлиги билиб олинади.

2. ГАРМОНИЯ


 1. Ёзма иш:


Оддий шаклда аккордсиз товушлар билан II, III даражали модуляция ва хроматизм билан куйни гармониялаш.

Мусиқа билим юрти дастури ҳажмида гармония фанидан олинган билим бўйича барча воситалардан фойдаланиш тавсия этилади.
Ёзма ишни бажариш муддати – 3 соат.


 1. Фортепианода ижро этиш:


а) Даврия шаклида II ва III даражали, энгармоник (кич.VII7 ёки D7) орқали қардош модуляцияни фортепианода ижро этиш;

б) кырсатилган гармоник кетма-кетликни берилган тоналликда ижро этиш;

в) маълум мотивда тоналлик ёки модуляциялик секвенцияларни ижро этиш.

2. Мусиқий асарнинг гармония ва шаклини таҳлил килиш.

АКАДЕМИК ХОНАНДАЛИК
1. МУТАХАССИСЛИК
Кирувчи комиссияга қуйидаги асарларни тақдим қилиш керак:

- 2та классик ария;

- романс;

- халқ қўшиғи.
«Академик хонандалик» мутахассислиги бўйича кирувчилар
Тахминий репертуар рўйхати
СОПРАНО
АРИЯЛАР
Бах И.С. - «Магнификат»дан ария

Гендель Г. -«Ксеркс» операсидан речитатив ва ария

Гендель Г. - Ария «Va godendo»

Даргомыжский А. - «Русалка» операсидан Наташа солоси (1 п.)

Моцарт В. - «Свадьба Фигаро» операсидан Сюзанна арияси

- «Свадьба Фигаро» операсидан Графиня каватинаси

- «Свадьба Фигаро» операсидан Керубино арияси «Voi che sapete»

Римский – Корсаков Н. - «Садко» операсидан Волхова алласи

Юдаков С. - «Майсаранинг иши» операсидан Ойхон арияси

Юсупов М. - «Хоразм қўшиғи» операсидан Дилдор ариозоси
РОМАНСЛАР
Ипполитов-Иванов - Весной

Моцарт В. - Вы Птички, каждый год

Глинка М. - Если вдруг средь радостей

Рахимов Х. - Севимли ёрим

Содиков Т. - Бащор

Гиенко Б. - Рубои

- Ты меня оставил, Джеми
МЕЦЦО – СОПРАНО
АРИЯЛАР
Бах И.С. - 106- кантатадан ария

Глинка М. - «Жизнь за царя» операсидан Ваня қўшиғи

Римский - Корсаков Н. - «Снегурочка» операсидан Лельнинг 3-қўшиғи

Даргомыжский А. - «Каменный гость» операсидан Лауранинг 2 та қўшиғи

Джалилов Т., Бровцын Б. – «Тоҳир ва Зуҳра» операсидан Моҳим қўшиғи
РОМАНСЛАР
Моцарт - Песня старухи

Кюи Ц. - Царскосельская статуя

Даргомыжский А. - «Я всё ешё его, безумная, люблю»

Бурхонов М. - Бащор қўшиғи

Акбаров И. - Алла
ТЕНОР

АРИЯЛАР
Верди Дж . - «Бал – маскарад» операсидан Рикардо романси

Моцарт В. - «Бастьен и Бастьена» операсидан Бастьен арияси

Чайковский П. - «Евгений Онегин» операсидан Трике куплетлари

Ашрафий М. - «Дилором» операсидан Улуг Хужа кушиги

Зокиров Д, Зейдман Б. - «Зайнаб ва Омон» операсидан Омон арияси

РОМАНСЛАР

Рахманинов С. - Сон

Рамазонов Ш. - Ёр келур

Рахимов Х - Севаман сени
БАРИТОН

АРИЯЛАР
Гайдн И. - «Времена года » ораториясидан Симон арияси

Моцарт В. - «Свадьба Фигоро» операсидан Фигаро арияси

Рубинштейн А. - «Демон» операсидан Демон романси

Кальдара А. - Ариетта «Sebben crudele»

Юдаков С. - «Майсаранинг иши» операсидан Хожи-Дарга арияси

Ашрафий М. - «Бўрон» операсидан Бўрон ариозоси


РОМАНСЛАР
Шуман Р. - На чужбине.

Даргомыжский А. - Я вас любил.

Жалил С. - Пари руйим.

Мансуров А. - Армонлар қолди.

БАС
АРИЯЛАР
Верди Дж. - «Симон Бокканегра» операсидан Фиеско романси

Моцарт В. - «Дон Жуан» операсидан Лепорелло солоси

Моцарт В. - «Волшебная Флейта» операсидан Зарастро арияси

Юдаков С. - «Майсаранинг иши» операсидан қози арияси

РОМАНСЛАР
Глинка М. - Забуду ль я

Шуберт Ф. - Морская тишь.

Бобоев С. - Кўзларимга нега кўриндинг?

Насимов М. - Юрагимни сезарсан.


2. СОЛЬФЕДЖИО


 1. Ёзма.


2/4, 3/4, 4/4 ўлчамидаги даврия шаклида хроматизмли элементлар билан мураккаб бўлмаган диатоник бир овозли диктант.

2. Оғзаки:
а) Берилган товуш ва тоналликдан мажор, минор (3 турлари - табиий, гармоник, мелодик), халк ладларини, оддий ва характерли интервалларни ечилиши билан, уч товушликлар (айланмалар билан) ва Д7 ,VII7 , II7 (айланмалари ва ечилиши) билан куйлаш;
б) Европача ёки ўзбекча интонацион материал асосида - ритмик мураккаб бўлмаган, баъзи-бир хроматизмларни киритиб, оғишма ёки биринчи даражали қардош тоналликдаги модуляция бўлиши мумкин бўлган, калитда 4та белгидан ошмаган бир овозли куйни нотадан куйлаб бериш.
в) А пунктда кўрсатилган лад, интервал ва аккордларни тинглаб аниқлаш:

  1   2   3

Похожие:

Ўзбекистон Давлат Консерваториясининг бакалавриат босқичига кирувчи абитуриентлар учун Қабул талаблари фортепиано iconЎзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2011 йил 24 октябрдаги 4-мб-сон қарорига 50-сон илова
Давлат статистика кузатувини олиб бориш учун зарур бўлган ҳисобот ва бошқа маълумотларни тақдим этмасликда
Ўзбекистон Давлат Консерваториясининг бакалавриат босқичига кирувчи абитуриентлар учун Қабул талаблари фортепиано iconЎзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2009 йил 16 ноябрдаги 4-сонли қарорига
Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 215-моддасида белгиланган жавобгарликка сабаб бўлади
Ўзбекистон Давлат Консерваториясининг бакалавриат босқичига кирувчи абитуриентлар учун Қабул талаблари фортепиано iconЎзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2009 йил 16 ноябрдаги 4-сонли қарорига
Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 215-моддасида белгиланган жавобгарликка сабаб бўлади
Ўзбекистон Давлат Консерваториясининг бакалавриат босқичига кирувчи абитуриентлар учун Қабул талаблари фортепиано iconЎзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2009 йил 16 ноябрдаги 4-сонли қарорига
Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 215-моддасида белгиланган жавобгарликка сабаб бўлади
Ўзбекистон Давлат Консерваториясининг бакалавриат босқичига кирувчи абитуриентлар учун Қабул талаблари фортепиано iconЎзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2009 йил 16 ноябрдаги 4-сонли қарорига
Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 215-моддасида белгиланган жавобгарликка сабаб бўлади
Ўзбекистон Давлат Консерваториясининг бакалавриат босқичига кирувчи абитуриентлар учун Қабул талаблари фортепиано iconЎзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2009 йил 16 ноябрдаги 4-сонли қарорига
Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 215-моддасида белгиланган жавобгарликка сабаб бўлади
Ўзбекистон Давлат Консерваториясининг бакалавриат босқичига кирувчи абитуриентлар учун Қабул талаблари фортепиано iconЎзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2009 йил 16 ноябрдаги 4-сонли қарорига
Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 215-моддасида белгиланган жавобгарликка сабаб бўлади
Ўзбекистон Давлат Консерваториясининг бакалавриат босқичига кирувчи абитуриентлар учун Қабул талаблари фортепиано iconЎзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2009 йил 16 ноябрдаги 4-сонли қарорига
Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 215-моддасида белгиланган жавобгарликка сабаб бўлади
Ўзбекистон Давлат Консерваториясининг бакалавриат босқичига кирувчи абитуриентлар учун Қабул талаблари фортепиано iconЎзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2009 йил 16 ноябрдаги 4-сонли қарорига
Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 215-моддасида белгиланган жавобгарликка сабаб бўлади
Ўзбекистон Давлат Консерваториясининг бакалавриат босқичига кирувчи абитуриентлар учун Қабул талаблари фортепиано iconЎзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2009 йил 16 ноябрдаги 4-сонли қарорига
Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 215-моддасида белгиланган жавобгарликка сабаб бўлади
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org