Krievu-latviešu matemātisko terminu vārdnīca а б встраница1/10
Дата08.10.2012
Размер1.21 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Armands Gricāns
Krievu-latviešu matemātisko terminu vārdnīca
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М О П

Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Я

Греческий алфавит

Аaбсолютный

absolūts

aбсолютнaя погрешность

absolūtā kļūda

абсолютная сходимость

absolūtā konverģence

абсолютное значение

absolūtā vērtība

абсолютно

absolūti

абстрактный

abstrakts

абсурдный

absurds

абсцисса

abscisa

автономный

autonoms

аддитивность

aditivitāte

аддитивный

aditīvs

адекватный

adekvāts

адресовать

adresēt

аккуратный

akurāts

аксиома

aksioma

аксиоматический

aksiomātisks

акцентировать

akcentēt

алгебра

algebra

алгебраический

algebrisks

алгебраическое выражение

algebriska izteiksme

алгебраическое число

algebrisks skaitlis

алгебраическое дополнение

algebriskais papildinājums

алгоритм

algoritms

алгоритм Евклида

Eiklīda algoritms

амплитуда

amplitūda

анализ

analīze

аналитический

analītisks

аналогический

analoģisks

аналогия

analoģija

ангармонический

anharmonisks

аннулировать

anulēt

аннулятор

anulators

антилогарифм

antilogaritms

антиномия

antinomija

антирефлексивный

antirefleksīvs

антирефлексивное отношение

antirefleksīva attieksme

антисимметрический

antisimetrisks

антисимметрическое отношение

antisimetriska attieksme

апофема

apotēma

аппликата

aplikāta

аппроксимация

aproksimācija

арабские цифры

arābu cipari

аргумент

arguments

аргументация

argumentācija

аргументировать

argumentēt

ареа-косинус

areakosinuss

ареа-котангенс

areakotangenss

ареа-синус

areasinuss

ареа-тангенс

areatangenss

арифметика

aritmētika

арифметический

aritmētisks

арифметическая операция

aritmētiska operācija

арифметическая прогрессия

aritmētiska progresija

арифметический корень

aritmētiska sakne

арккосинус

arkkosinuss

арккотангенс

arkkotangenss

арксинус

arksinuss

арктангенс

arktangenss

аркфункция

arkfunkcija

асиметрический

asimetrisks

асимметрия

asimetrija

асимптота

asimptota

аспект

aspekts

ассоциативный

asociatīvs

ассоциативная операция

asociatīva operācijaБ


база, базис

bāze

базис индукции

indukcijas bāze

балл

balle

без доказательства

bez pierādījuma

без знака

bez zīmes

без ограничения общности

nezaudējot vispārīgumu

безошибочный

nekļūdīgs

безусловно сходящийся ряд

nenosacīti konverģenta rinda

безусловная сходимость

nenosacītā konverģence

бесконечномерный

bezgalīga dimensiju skaita

бесконечномерное пространство

bezgalīga dimensiju skaita telpa

бесконечность

bezgalība

бесконечный

bezgalīgs

бесконечно большая величина

bezgalīgi liels lielums

бесконечно малая величина

bezgalīgi mazs lielums

бесконечно удаленная точка

bezgalīgi tālais punkts

бесконечное множество

bezgalīga kopa

бесконечная десятичная дробь

bezgalīgs decimāldaļskaitlis

биективный

bijektīvs

биекция

bijekcija

биквадрат

bikvadrāts

биквадратное уравнение

bikvadrātvienādojums

билинейность

bilinearitāte

билинейный

bilineārs

билинейная форма

bilineāra forma

биллион

biljons

бинарный

binārs

бинарное отношение

bināra attieksme

бинарная операция

bināra operācija

бином

binoms

бином Ньютона

Ņūtona binoms

биномиальный

binomiāls

биномиальный дифференциал

binomiāldiferenciālis

биномиальный коэффициент

binomiālkoeficients

бинормаль

binormāle

биссектор

bisektors

биссектриса

bisektrise

благоприятный

labvēlīgs

ближайший

tuvākais

боковой

sānu

боковая грань

sānu skaldne

ближе

tuvāk

близкий

tuvs

близко

tuvu

блок

bloks

богатый

bagātīgs, bagāts

боковая поверхность

sānu virsma

боковая сторона

sānu mala

боковое ребро

sānu šķautne

больше

lielāks, vairāk

больше всего

visvairāk

большой

liels

брать

ņemt

буква

burts

буквально

burtiski

буквальный

burtisks

буквосочетание

burtkopa

был

bija

быть

būt

быть свойственным

piemistВ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Krievu-latviešu matemātisko terminu vārdnīca а б в iconIzdevniecības „Šamir” grāmatas (krievu valodā) Книги издательства Шамир

Krievu-latviešu matemātisko terminu vārdnīca а б в iconPasaules zemes un tautas: geografijas vardnica. A-z / atbildigie redaktori A. Raskevics, G. Berklavs. Riga: Zvaigzne, 1978. 794, [5] с.: сх., карт., ил
Атлас мира. Москва: Федеральная служба геодезии и картографии России: оникс 21 век, 2003. 448 с.; ил
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org