Кальки из английского языка в русской компьютерной терминологиистраница22/22
Дата11.07.2014
Размер1.24 Mb.
ТипДокументы
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Závěr, který můžeme vyvodit na základě analýzy sémantických kalků je, že sémantických kalků bylo v jazykových korpusech nalezeno celkově méně, než kalků slovotvorných. Výsledky hledání dále ukazují, že počet nalezených ruských kalků a anglických původních slov je do deseti dokumentů jednotného i množného čísla. Pouze anglická podstatná jména memory a access ve formě jednotného čísla dosahují v britském korpusu relativně vysokého počtu nalezených dokumentů. Počet kontextů se slovem memory byl 149 a slovo access bylo zastoupeno v 276 dokumentech. Všechny ostatní výsledky analýzy frekvence užití sémantických kalků byly téměř vyrovnány. Abychom při vyhledávání v korpusech získali co možná nejpřesnější výsledky používali jsme různé kombinace slov a slovních spojení obsahující analyzovaná slova. V ruském jazyce to byly například kombinace se slovem «мышь» («мыши компьютера», «мыши компьютеров», «компьютерная мышь», «компьютерные мыши») nebo slovní spojení se slovem «доступ» («доступ к базе данных», «доступ к файлам», «доступ к компьютерy»). V anglickém jazyce hledání kombinací slov s přeneseným významem probíhalo na základě výroků s logickými operátory, díky kterým se při vyhledávání v Britském národním korpusu dají definovat nejrůznější kombinace slov. Jako příklad si uveďme slovo memory v kontextu s lexémem computer. Formule pro naše hledání byla «memory#computer/12», která znamená „najdi všechny případy výskytu lexému memory, který následuje nebo předchází lexém computer v daném textu mezi 12 předcházejícími i následujícími slovy a současně najdi lexém computer v daném textu, který následuje nebo předchází lexém memory mezi 12 předcházejícími i následujícími slovy“. Abychom správně definovali kontext hledání, rozšířili jsme v některých případech hledání až na 15 možných pozic. Pokud jsme zkoumaná podstatná jména nenašli v jazykových korpusech, pokračovali jsme s hledáním na Internetu. Zde jsme vždy našli velké množství dokumentů obsahující formy jednotného i množného čísla analyzovaných slov. Vybrané příklady jsou uvedeny v praktické části u rozboru každého anglického i ruského slova. Z množství nalezených neologizmů v jazykových korpusech a na Internetu vyplývá, že sémantické kalky a anglická původní slova s přeneseným významem se v obou jazycích běžně používají, i když v oficiálních zdrojích jako například jazykové korpusy nejsou ještě kodifikovány a pokud ano, tak jen ve velmi malém množství.


Tabulka číslo 3 - Polokalky

slovo nebo

slovní spojení

gramatické

číslo

počet nalezených dokumentů

«жидкокристаллический дисплей»/

ruské jedn. číslo

7

liquid crystal display

ruské mn. číslo

3

 

anglické jedn. číslo

11

 

anglické mn. číslo

8

«дамп памяти»/memory dump

ruské jedn. číslo

0

 

ruské mn. číslo

0

 

anglické jedn. číslo

1

 

anglické mn. číslo

0

V tabulce číslo 3 předkládáme výsledky analýzy polokalků. Rozboru jsme podrobili dva ruské polokalky a dvě anglická původní slova. Výsledky frekvence užití slovních spojení «жидкокристаллический дисплей» a liquid crystal display v jazykových korpusech ukazují nepatrně větší počet výskytu anglických podstatných jmen, ale my tento rozdíl považujeme za zanedbatelný. Výsledky hledání v korpusech a na Internetu ukázaly, že anglický výraz a jeho ruský kalk se v jazycích běžně používají. Již před hledáním výrazů «дамп памяти» a memory dump, jsme předpokládali, že tyto podstatná jména se nebudou vyskytovat v obou jazycích ve velkém množství, jelikož se podle našeho názoru doposud řadí k profesionalizmům. Následné hledání náš předpoklad potvrdilo - byl nalezen pouze jeden dokument s anglickým podstatným jménem memory dump v jednotném čísle. Na internetových stránkách se daná ruská a anglická slovní spojení vyskytují, i když všechny tyto texty obsahující analyzovaná podstatná jména byly odborného charakteru. Proto z našich výsledků usuzujeme, že slovní spojení «дамп памяти» a memory dump se v jednotném i množném čísle doposud používají převážně v programátorské terminologii a řadí se tak mezi profesionalizmy.

Список используемой литературы

а) Интернет:

Абоненты сети - Схема подключений групп абонентов СПД СО РАН [online]. [cit. 2008-09-12]. Dostupné z World Wide Web: .

Башня - компьютерный центр - Новости компании [online]. [cit. 2008-09-02]. Dostupné z World Wide Web: .

Билайн Бизнес - Памятка абонента сети Интернет [online]. [cit. 2008-09-12]. Dostupné z World Wide Web: .

БОЖЕНКО, Л. Н. Заимствованная лексика в современном русском языке [online]. last revision 2006. [cit. 2007-11-16]. Dostupné z World Wide Web: .


Большая Советская Энциклопедия - Интернационализы [online]. [cit. 2007-11-06]. Dostupné z World Wide Web: <http://www.oval.ru/enc/29791.html>.

Большая Советская Энциклопедия - Маймачинское наречие [online]. [cit. 2007-09-09]. Dostupné z World Wide Web: <http://www.brocgaus.ru/text/062/136.htm>.

ВАЛГИНА Н. С. - Активные процессы в лексике и фразеологии, Иноязычные заимствования [online]. [cit. 2008-01-12]. Dostupné z World Wide Web: <http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook050/01/index.html?part-009.htm>.

Визуальный словарик [online]. last revision 2007 г. [cit. 2007-12-12]. Dostupné z World Wide Web: .

Википедия - Свободная Энциклопедия, Дамп [online] [cit. 2008-02-02] Dostupné z: .

Википедия - Заимствование [online]. last revision 9 ноября 2007. [cit.2007-11-10]. Dostupné z World Wide Web: .

Википедия - Интернационализм [online]. last revision 22 октября 2007. [cit. 2007-10-28]. Dostupné z World Wide Web: .

Википедия - Свободная Энциклопедия [online]. [cit. 2007-11-10]. Dostupné z World Wide Web: .

Википедия - Свободная Энциклопедия, Закладка [online]. [cit. 2008-02-19]. Dostupné z World Wide Web: .


Википедия, свободная энциклопедия - Креольский язык [online]. [cit. 2007-10-28]. Dostupné z World Wide Web: .

Википедия, свободная энциклопедия - Материнская плата [online] [cit. 2008-8-15] Dostupné z World Wide Web: .

Власть народу - Относительные размеры шрифтов [online]. [cit. 2008-19-02]. Dostupné z World Wide Web: .


ДЬЯКОВ, А. И. Причины интенсивного заимствования англицизмов в современном русском языке [online]. last revision 2005 [cit. 2007-09-06]. Dostupné z World Wide Web: <http://www.bestreferat.ru/referat-70590.html>.

ДЮКОВА, Ю. Computerworld Россия, Технологии,   Центр распознавания [online]. [cit. 2008-05-02]. Dostupné z World Wide Web: .

ЗАЛИЗНЯК, А. Энциклопедия Кругосвет - Заимствование [online]. [cit. 2007-9-21]. Dostupné z World Wide Web: .

ЗАЛИЗНЯК, А. Энциклопедия Кругосвет - Калька [online]. [cit. 2007-11-09]. Dostupné z World Wide Web: <http://www.krugosvet.ru/ articles/82/1008270/1008270a1.htm>.


Зарегистрируйтесь на Memori.ru! [online]. last revision 2008 г. [cit. 2008-22-02]. Dostupné z World Wide Web: .

Иноязычные слова и выражения в речи [online]. [cit. 2007-09-01]. Dostupné z World Wide Web: .

Коллекция словарей на Всеcлова.ру [online]. last revision 2007 [cit. 2007-08-11]. Dostupné z World Wide Web: .

Компьютерные мыши [online]. last revision 2008 [cit. 2008-11-11]. Dostupné z World Wide Web: .

Национальный корпус русского языка [online]. last revision 2007 [cit. 2007-12- 06]. Dostupné z World Wide Web : .


Персональный компьютер, Графический редактор Photoshop 6.0., Урок 2. [online]. [cit. 2008-12- 02]. Dostupné z World Wide Web: <http://pkgazet.bn.by/obz/obz20gr-2.shtml>.

ПОДСТРАХОВА, А.В. Англоязычная экспансия в современные европейские языки и проблемы перевода [online]. [cit. 2007-11-11]. Dostupné z World Wide Web: <http://vfnglu.wladimir.ru/Rus/NetMag/v5/v5_ar02.htm>.

РУДЕНКО, А. Японский интерьер [online]. [cit. 2007-10-18]. Dostupné z World Wide Web: .

Светозар - Сайт Открытой международной олимпиады по русскому языку, Варваризмы [online]. last revision 2004 [cit. 2007-10-16]. Dostupné z World Wide Web: <http://www.svetozar.ru/index/id/38554/index.html>.


Сервер Стрельна - Интернационализы [online]. last revision 2007 [cit. 2007-10-06]. Dostupné z World Wide Web: .

СПАМ стал всеобщим бедствием [online]. [cit. 2008-09-09]. Dostupné z World Wide Web: .

Фундаментальнaя Электронная библиотека - Кальки [online]. last revision 2007 [cit. 2007-10-01]. Dostupné z World Wide Web: .

ШАТЕРНИКОВА, М. Чайка - Seagull Magazine, Лос-Анджелес, Пересохшее русло [online]. last revision 7 июля 2003 [cit. 2007-11-18]. Dostupné z World Wide Web: .


Экстренное стирание информации [online]. last revision 2007 г. [cit. 2008-12-02]. Dostupné z World Wide Web: .

Этимологический русскоязычный словарь Фасмера [online]. last revision 2007 [cit. 2007-12-08]. Dostupné z World Wide Web: <http://www.slovopedia.com/22/196-1.html>.

British National Corpus [online]. [cit. 2007-12-13]. Dostupné z World Wide Web: .com/>.

Direct Business Relations - Белиз, Английский язык [online]. last revision 2005 [cit. 2007-09-13]. Dostupné z World Wide Web: .

Font - size Support Key: CSS1, CSS2, [online]. [cit. 2008-09-02]. Dostupné z World Wide Web: .

Chaos Communication Camp 2007, To infinity and beyond [online]. [cit. 2008-02-21]. Dostupné z World Wide Web: .


InkjetTips.com - Недавные множественные электронные почты к читателям InkjetTips [online]. [cit. 2008-09-09]. Dostupné z World Wide Web:

КОRYČÁNKOVÁ, S. Ruská  lexikologie a stylistika, Moodlinka [online]. last revision 28th Sept. 2007 [cit. 2007-10-15]. Dostupné z World Wide Web: .

Langust - Ответы на вопросы посетителей сайта - Пиджин инглиш [online]. last revision 2006 [cit. 2007-09-10]. Dostupné z World Wide Web: .

Merriam-Webster On-line Dictionary [online]. last revision 2007 [cit. 2007-12-10]. Dostupné z World Wide Web: .

Mozilla Fonts Overview [online]. [cit. 2008-09-02]. Dostupné z World Wide Web: .

Online Etymology Dictionary [online]. [cit. 2007-12-12]. Dostupné z World Wide Web: .

US Patent 5826037 - Method for determining the position of a network subscriber in a network [online]. [cit. 2008-09-12]. Dostupné z World Wide Web: .

VUITHELP - Компьютерный сленг в русском языке [online]. [cit. 2008-05-02]. Dostupné z World Wide Web: .

White House: millions of e-mails may be missing, [online]. [cit. 2008-09-11]. Dostupné z World Wide Web: .

Wikipedia - Chinese Pidgin English [online]. last revision 15 of August 2007 [cit. 2007-9-19]. Dostupné z World Wide Web: .

б) Текстовой материал:

БРАГИНА, А. А. Неологизмы в русском языке. Пособие для студентов и учителей. 1-ое издание. Москва: Просвещение, 1973. 222 стр. Заказ н. 4888, Б 87.

БРАГИНА, А. А. Лексика языка и культура страны. 2-ое издание. Москва: Русский язык, 1986. 196 стр. ИБ 4921.

ЗАХАРЕНКО, Е. Н. и кол. Новый словарь иностранных слов. Москва: Азбуковник, 2003. 783 стр. ISBN 5-93786-034-9.

КОПЕЦКИЙ, В. Л., ГАВРАНЕК, Б., ГОРАЛЕК, К. Большой русско-чешский словарь. Прага, 1952-1962. 868 стр. ISBN 14-002-78

КРЫСИН, Л. П. Иноязычные слова в современном русском языке. 1-ое издание, Москва: Наука, 1968.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, А. Этимологический словарь русского языка. 1-ое издание. Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1958. P-S, 416 стр. A-O, 674 стр.

СКЛЯРЕВСКАЯ, Г. Н. Толковый словарь современного русского языка - языковые изменения конца 20 стoлетия. 1-ое издание. Москва: Астрель, 2001. 894 стр. ISBN 5-17-008103-0.


ШАНСКИЙ, Н. М. Русский язык. Лексика. Словообразование. Ппособие для учителя. 1-ое издание. Москва: Просвещение, 1975. 239 cтр. Ш 60501-000.
ШАНСКИЙ, Н. М. Лексикология современного русского языка. 2-ое издание. Москва: Просвещение, 1972.

BEZDĚK, J., КOPECKÝ, L. V., a kol. Пособие по лексикологии русского языка. 2. vyd. SNP: Praha, 1967. 224 s. ISBN 17-274-67.


GREENBAUM, S., QUIRK, R. A Student´s Grammar of the English Language. 1st edition. London: Longman, 1990. 490 pp. ISBN 0582059712.

GRENAROVÁ, R. Morfologie ruštiny v přehledech a cvičeních:podstatná jména. 1. vyd., Brno: Masarykova univerzita, 2005. 88 s. ISBN 80-210-3625-7.


KOPECKÝ, L. V. a kol. Rusko-český slovník ve dvou dílech, A-O, П-Я, 1. vyd. SNP: Praha, 1978. 694 s. ISBN 14-002-78.

ONIONS, C. T. The Oxford Dictionary of English Etymology. 1st edition. Oxford: Clarendon Press, 1966. 1024 pp.

SKEAT, W. W. An Etymological Dictionary of the English Language. 1st edition. Oxford: Clarendon Press, 1910. 780 pp.

SUMMERS, D. Dictionary of English Language and Culture. 5th edition. Harlow: Longman, 2002. 1940 pp. ISBN 0-582-30203.

TALICKAJA, J. J. Ruský jazyk. Lexikologie. 2. vyd., Brno: Masarykova univerzita, 1998. 87 s. ISBN 80-210-1724-4.

TOMANOVÁ, K. Anglicizmy v reči molodych russkich: Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, 2002. 84 l. Vedoucí diplomové práce PhDr. Simona Koryčánková, PhD.


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Похожие:

Кальки из английского языка в русской компьютерной терминологии iconУчебная программа дисциплина Восточноазиатские разновидности мирового английского языка
«Триумфаторы» и «скептики» относительно перспектив английского языка и его роли в современном мире. Восточноазиатская разновидность...
Кальки из английского языка в русской компьютерной терминологии iconПрограмма дисциплины опд. Ф. 02. 3 Лексикология английского языка
Цель преподавания лексикологии современного английского языка – подготовка филологически образованного учителя английского языка
Кальки из английского языка в русской компьютерной терминологии iconИстория происхождения английского языка. История английского языка
Поэтому именно в лексике английского языка расщепление на два варианта английского высокий и низкий, соответственно французского...
Кальки из английского языка в русской компьютерной терминологии iconО проведении в г. Уфа международного российско-американского семинара для педагогов английского языка
Дующих кабинетами и кафедрами, профилирующих обучение английскому языку, методике преподавания английского языка и страноведению...
Кальки из английского языка в русской компьютерной терминологии iconУчебная программа Дисциплина Лексикология английского языка. Специальность 033200 Иностранный язык
Курс лексикологии современного английского языка имеет целью дать студентам необходимую сумму знаний, теоретически обобщающих и систематизирующих...
Кальки из английского языка в русской компьютерной терминологии iconЛексико-семантические процессы в русской терминологии товарно-денежного обращения
Работа выполнена в Московском государственном областном университете на кафедре современного русского языка
Кальки из английского языка в русской компьютерной терминологии iconСемантические особенности терминологии испанского языка, заимствованной из английского
Процесс глобализации, расширение международных контактов в современном мире породил одну из важнейших проблем в современной лингвистике...
Кальки из английского языка в русской компьютерной терминологии iconУчебно-методический комплекс по дисциплине «История английского языка и введение в спецфилологию» для студентов III курса очной формы обучения
...
Кальки из английского языка в русской компьютерной терминологии iconПримерный перечень экзаменационных вопросов история языка 2 курс дневное отделение 1
Предмет и задачи курса истории английского языка. Связь предмета истории английского языка с другими
Кальки из английского языка в русской компьютерной терминологии iconЭлективный курс моу лицей г. Уварово Учитель английского языка
Учитывая, что в школах изучается британский вариант английского языка (и по разным учебным пособиям), просто необходимо дать учащимся...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org