Bendrieji klausimaiстраница14/20
Дата27.01.2013
Размер0.59 Mb.
ТипДокументы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

INFORMACINĖ VEIKLA


210

Alternativen der strategischen Positionierung einer Universitätsbibliothek / Theresia Simon. - Portr. - Bibliogr.: 50 pavad. // Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. - ISSN 0044-2380. - 2004, Jg. 51, H. 3, p. 141-151.

025.5

Bibliotekos, mokslinės/Universitetai/Aprūpinimas, informacinis/Informacija, elektroninė/Vartotojai/Funkcijos/Mokymas/Tyrimai/Strategija/Vokietija

211

Biblioteka główna - centralny uczelniany ośrodek informacji naukowej w świetle projektu ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" / Bolesław Howorka // Bibliotekarz. - ISSN 0208-4333. - 2004, nr 1, p. 3-7.

025.5

Centrai, informacijos/Projektai/Sistemos, informacijos/Funkcijos/Bibliotekos, mokslinės/Mokyklos, aukštosios/Lenkija

212

Budowa systemu informacji lokalnej w oparciu o sieć bibliotek publicznych w województwie warmińsko-mazurskim / Elżbieta Maruszczak // Poradnik bibliotekarza. - ISSN 0032-4752. - 2004, nr 3, p.8-11.

Lokalių informacijos projektų Varmijos Mozūrijos vaivadijos bibliotekose apžvalga.

025.5

Sistemos, informacijos/Internetas/Aprūpinimas, informacinis/Bazės, duomenų/Kūrimas/Projektai/Bibliotekos, viešosios/Olštynas/Lenkija

213

IFLA publications. - München : K.G. Saur, 1974-. - ISSN 0344-6891

108: Knowledge management : libraries and librarians taking up the challenge / edited by Hans-Christoph Hobohm. - 2004. - 220 p. : lent., diagr. - ISBN 3-598-21838-9

025.5

001.89

025.5

65.012.4:001.89

214

Informacja europejska w bibliotekach publicznych a lokalne środowisko informacyjne / Katarzyna Materska // Poradnik bibliotekarza. - ISSN 0032-4752. - 2004, nr. 1, p. 3-7.

Lenkijos bibliotekų pagalba visuomenei integruojantis į Europos Sąjungą.

025.5

Technologijos, informacinės/Paslaugos, informacinės/Informacija/Europos Sąjunga (ES)/Funkcijos/Bibliotekos, viešosios/Bibliotekininkai/Reikalavimai/Lenkija

215

Informacja europejska w polskich bibliotekach publicznych / Mirosława Majewska // Poradnik bibliotekarza. - ISSN 0032-4752. - 2004, nr. 5, p. 4-7.

025.5

Informacija, elektroninė/Projektai/Funkcijos/Mokymas/Švietimas/Bibliotekos, viešosios/Europos Sąjunga (ES)/Lenkija

216

Thinking beyond Digital Libraries - Designing the Information Strategy for the Next Decade : Bericht über die 7, Internationale Konferenz 2004 / Regina Goldschmitt. - Bibliogr.: 10 pavad. // Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. - ISSN 0044-2380. - 2004, Jg. 51, H. 3, p. 167-173.

Pranešimų apžvalga.

025.
5

Informacija/Technologijos, informacijos/Vadyba/Strategija/Projektai/Bibliotekos, mokslinės/Mokyklos, aukštosios/Konferencijos/Vokietija

217

Vascoda - портал научной информации, создаваемый немецкими библиотеками и информационными центрами / Т. Пианос // Научные и технические библиотеки. - ISSN 1027-3689. - 2004, No. 4, p. 96-105.

Mokslo ir technikos informacija.

025.5

Informacija, elektroninė/Portalai/Internetas/Paieška/Įkūrėjai/Globėjai/Projektai/Bendradarbiavimas/Standartai/Bibliotekos/Centrai, informacijos/Vokietija

218

Zur Neuausrichtung des Informations- und Publikationssystems der deutschen Hochschulen // Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. - ISSN 0044-2380. - 2004, Jg. 51, H. 2, p. 97-104.

025.5

Informacija, elektroninė/Dokumentai, elektroniniai/Panaudojimas/Teisės, autorių/Įstatymai/Bibliotekos/Mokyklos, aukštosios/Leidyklos/Konferencijos/Vokietija

219

Делайте свой выбор! : информационно-поисковая система "Досуг детей" / Нина Сергеевна Рассказова. - Portr., lent. // Библиотечное дело. - ISSN 1727-4893. - 2004, No 6 (18), p. 26-28.

Informacija apie laisvalaikio paslaugas Rusijos valstybinėje vaikų bibliotekoje.

025.5

Sistemos/Paieška/Informacija/Bazės, duomenų/Vaikai/Laisvalaikis/Bibliotekos, vaikų/Rusija

220

За фасадом ведомственной статистики / Яна Аркадьевна Михневич, Наталья Олеговна Тихонова, Вячеслав Васильевич Шилов. - Iliustr. // Библиотека. - ISSN 0869-4915. - 2004, No 1, p. 6-9.

Kaimo bibliotekų skaitytojų informacinių poreikių tenkinimas.

025.5

Komplektavimas/Fondai/Informacija/Poreikiai/Tyrimai/Analizė/Bibliotekos/Rusija

221

Информационные ресурсы Корпоративной сети московских библиотек: создание, развитие и использование / Ф. С. Воройский // Научные и технические библиотеки. - ISSN 1027-3689. - 2004, No. 3, p. 35-54.

Maskvos bibliotekų bendradarbiavimas modernizuojant informacinį vartotojų aptarnavimą.

025.5

Resursai/Informacija/Korporacijos/Bibliotekos/Mokyklos, aukštosios/Bibliotekos, viešosios/Katalogai, elektroniniai/Dokumentai, elektroniniai/Aptarnavimas, informacinis/Projektai/Rusija

222

Информационные ресурсыи ГПНТБ России и УБ/ТИБ г. Ганновера : сотрудничество в интересах пользователей / Е. А. Еронина, Т. С. Чепурная // Научные и технические библиотеки. - ISSN 1027-3689. - 2004, No. 1, p. 108-113.

Informacinių užklausų tematikos, informacijos paieškos ir dokumentų pristatymo vartotojams apžvalga.

025.5

Informacija/Resursai/Vartotojai/Aptarnavimas, informacinis/Projektai/Paslaugos, informacinės/Kainos/Dokumentai/Komplektavimas/Bibliotekos, mokslinės/Bendradarbiavimas/Vokietija/Rusija

223

Информационный мониторинг цен и ассортимента товаров на рынке / Галина Гордукалова. - Portr., lent. // Библиотечное дело. - ISSN 1727-4893. - 2004, No 2 (14), p. 11-13.

Informacijos monitoringo technologija.

025.5

Informacija/Rinka/Prekės/Kainos/Duomenys

224

Использование информационных технологий для обеспечения доступности правовой информации / Владимир Михайлович Хургин. - Bibliogr.: 22 pavad. // Научные и технические библиотеки. - ISSN 1027-3689. - 2004, No 6, p. 7-16.

Teisės informacijos prieinamumo lygis.

025.5

Informacija/Teisė/Dokumentai/Aktai, teisės/Internetas/Technologijos, naujos/Vartotojai/Bibliotekos/Rusija

225

Многоязычие в информационном обществе / В. Монтвилов // Научные и технические библиотеки. - ISSN 1027-3689. - 2004, No. 1, p. 122-130.

Pasaulio kalbos ir informacijos prieinamumo problemos.

025.5

Informacija, elektroninė/Visuomenė, informacinė/Aprūpinimas, informacinis/Kalbos, užsienio/Programos/Internetas/Projektai

226

О праве граждан на доступ к информации / В. М. Хургин // Научные и технические библиотеки. - ISSN 1027-3689. - 2004, No. 5, p. 5-15.

Piliečių teisė į informaciją.

025.5

Informacija/Visuomenė/Valstybė/Aktai, teisės/Įstatymai/Rusija

227

О программе ЮНЕСКО "Информация для всех" / Е. И. Кузьмин, А. А. Демидов // Научные и технические библиотеки. - ISSN 1027-3689. - 2004, No. 1, p. 83-98.

Informacijos politikos formavimas.

025.5

Programos/Informacija/Aprūpinimas, informacinis/Visuomenė, informacinė/Projektai/Rusija

228

Открыть, но сохранить : о приоритетах отбора при переформировании информации / Галина Старущенко. - Portr. // Библиотечное дело. - ISSN 1727-4893. - 2004, No 3 (15), p. 12-14.

Informacijos atranka ir paskirstymas.

025.5

Informacija/Dokumentai, elektroniniai/Fondai/Bibliotekos, nacionalinės./Rusija

229

Равноправие в киберпространстве : многоязычие информационного общества / Виктор Михайлович Монтвилов. - Portr. // Библиотечное дело. - ISSN 1727-4893. - 2004, No 6 (18), p. 6-9.

Informacijos lygiateisiškumas.

025.5

Daugiakalbystė/Informacija, elektroninė/UNESCO (JT švietimo, mokslo ir kultūros organizacija)/Globalizacija/Prieinamumas/Tinklai, kompiuterių/Internetas/Rekomendacijos/Teisės, autorių

230

Сверхзадачи сегодняшнего дня / Виктория Александровна Гаврилко, Владимир Леонидович Цыганков // Библиотека. - ISSN 0869-4915. - 2004, No 6, p. 27-31.

Informacijos resursų integracija.

025.5

Technologijos, informacijos/Strategija/Politika/Valdymas/Projektai/Integracija/Funkcijos/Bibliotekos/Bendradarbiavimas/Rusija

231

Сказку сделать былью : информационно-сервисный центр РНБ / Елена Александровна Кутузова. - Portr., iliustr. // Библиотечное дело. - ISSN 1727-4893. - 2004, No 5 (17), p. 18-20.

Virtualus informacinis aptarnavimas Rusijos nacionalinėje bibliotekoje.

025.5

Aptarnavimas, informacinis/Technologijos, informacijos/Paslaugos, informacinės/Bibliotekos, nacionalinės/Rusija

232

Справка XXI века : виртуальная справочно-информационная служба публичных библиотек / Антон Александрович Пурник // Библиотечное дело. - ISSN 1727-4893. - 2004, No 5 (17), p. 10-11.

Virtualus informacinis vartotojų aptarnavimas.

025.5

Projektai/Informacija, elektroninė/Aptarnavimas, informacinis/Bazės, duomenų/Bibliotekos, viešosios/Bendradarbiavimas/Rusija

233

Формирование информационной культуры современного университетского сообщества : опыт проектного развития / Т. В. Еременко // Научные и технические библиотеки. - ISSN 1027-3689. - 2004, No.4, p. 68-75.

Informacinės kultūros formavimas Riazanės universitete.

025.5

Informacija/Kultūra/Visuomenė, akademinė/Mokyklos, aukštosios/Projektai/Mokymas/Metodika/Rusija

234

Что профессионально, то и этично / И. В. Лукашов // Научные и технические библиотеки. - ISSN 1027-3689. - 2004, No. 5, p. 85-95.

Elektroninės informacijos apsauga ir bibliotekinė etika.

025.5

Etika, profesinė/Informacija/Panaudojimas/Disertacijos/Teisės, autorių/Kainos/Bibliotekos/Rusija

235

Шаги к информационному обществу : реализация флагманской программы ЮНЕСКО в России / Алексей Александрович Демидов. - Portr., iliustr. // Библиотечное дело. - ISSN 1727-4893. - 2004, No 6 (18), p. 2-5.

Informacijos politikos formavimas.

025.5

Informacija/Prieinamumas/Visuomenė/Programos/UNESCO (JT švietimo, mokslo ir kultūros organizacija)/Projektai/Centrai, informacijos/Teisė/Informacija/Bibliotekos/Bendradarbiavimas/Rusija
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   20

Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org