Финский язык с Мартти Ларни. Четвертый позвонокстраница5/30
Дата27.07.2013
Размер3.22 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
synnynäinen — врожденный; varvas — палец на ноге; kato — выпадение; потеря, нехватка), pimeänpelkoa eikä kleptomania (боязни темноты, равно как и клептомании; pimeä — темный; pelko — страх).
Havaittiin, että Jere Suomalainen ei ollut holhouksenalainen, että hänellä ei ollut aviottomia lapsia eikä elatusvelvollisuuksia että hänen suvussaan ei ollut koskaan havaittu mielenvikaisuutta, tilapäistä juoppohulluutta, moniavioisuutta, synnynnäistä varvaskatoa, pimeänpelkoa eikä kleptomania.
Lukijalle menee tärkeätä (читателю важно; tärkeä — важный), että hänelle ilmoitetaan jo näin alussa Jere Suomalaisen tuntomerkit (чтобы ему о главных приметах Йере Суомалайнена объявили уже в начале; alku — начало; tuntomerkki — примета). Pituus kuusi jalkaa ja kaksi tuumaa (рост шесть футов и два дюйма); paino satakahdeksankymmentäkolme paunaa (вес 183 фунта); rotu: valkoinen (раса: белый); silmien väri: sähkövalaistuksessa teräksenharmaa (цвет глаз: при электрическом освещении серо-стальной; sähkö — электричество; valaistus — освещение; teräs — сталь; harma — серый), päivänvalossa sininen (при дневном свете синий; päivä — день; valo — свет); hiusten väri: vaaleahko (цвет волос довольно светлый; hiukset — волосы; vaalea — светлый; vaaleahko — светловатый, беловатый, белесый), öljyttynä oravanpunainen (в масляном = напомаженном состоянии — беличье-красный; orava — белка; punainen — красный), kasvojen muoto soikeahko (форма лица скорее овальная; kasvot — лицо; soikea — овальный); nenä suora ja tavanmukainen (нос прямой и обыкновенный; tavallinen — обыкновенный, обычный; mukainen — сообразный, соответствующий, согласный); hampaat omat (зубы свои; oma — собственный).
Lukijalle menee tärkeätä, että hänelle ilmoitetaan jo näin alussa Jere Suomalaisen tuntomerkit. Pituus kuusi jalkaa ja kaksi tuumaa; paino satakahdeksankymmentäkolme paunaa; rotu: valkoinen; silmien väri: sähkövalaistuksessa teräksenharmaa, päivänvalossa sininen; hiusten väri: vaaleahko, öljyttynä oravanpunainen, kasvojen muoto soikeahko; nenä suora ja tavanmukainen.

Muita tuntomerkkejä (другие приметы): parta ajeltu (борода сбрита; ajella — побрить), kynnenalukset kohtalaisen puhtaat (под ногтями умеренно чисто; kynnenalus — места под ногтями; kynsi ноготь; alus место /под чем-либо/, нижняя часть /чего-либо/; kohtalainen посредственный, средний; puhdas — чистый), säärissä, käsivarsissa ja rinnassa tavanmukainen karvapeite (на голенях, руках и груди обычный волосяной покров; sääri — голень /нога от колена до ступни/; käsivarsi — рука /от кисти до плеча/, rinta — грудь; karva — волос; шерсть; peite — покрывало, одеяло; покров); puhuu suomea, ruotsia ja englantia (говорит по-фински, по-шведски и по-английски); käyttää silmälaseja eikä näe pimeässä (носит очки и не видит в темноте; käyttää — использовать; silmälasit — очки; nähdä — видеть); luonteeltaan ystävällinen (по характеру дружелюбный/добродушный), kainohko ja suuripiirteinen (несколько застенчивый и временами великодушный/склонный к широким жестам; kaino — застенчивый; aikoa — намереваться; suuripiirteinen — великодушный; piirtää — чертить; piirto — штрих).
Muita tuntomerkkejä: parta ajeltu, kynnenalukset kohtalaisen puhtaat, säärissä, käsivarsissa ja rinnassa tavanmukainen karvapeite; puhuu suomea, ruotsia ja englantia; käyttää silmälaseja eikä näe pimeässä; luonteeltaan ystävällinen, kainohko ja ajoittain suuripiirteinen.
Suostui vastustelematta antamaan sormenjäljet (он без пререканий согласился дать отпечатки пальцев; suostua — согласиться; vastustella — возражать; antaa — давать; sormi — /устар./ палец, перст; jälki — след), tusinan valokuvia ja kengännumeron (дюжину фотографий и размер ботинок: «номер ботинок»; tusina — дюжина; valokuva — фотография; kengät — ботинки; numero — номер). Suostui vastustelematta rokotettavaksi pilkkukuumetta vastaan (без пререканий согласился на прививку от сыпного тифа; rokottaa — делать прививку, прививать, привить; pilkuukuume — сыпной тиф; pilkku —пятно, пятнышко; kuume — жар, лихорадка, горячка; vastaan — против) ja vannoi kaikki antamansa tiedot oikeiksi maineensa ja omantuntonsa kautta (и поклялся честью и совестью, что все данные им сведения верны; vannoa — клясться; oikein — правильно, верно; omatunto — совесть: «самосознание»; tunto — чувство, сознание; kautta — через, посредством).
Suostui vastustelematta antamaan sormenjäljet, tusinan valokuvia ja kengännumeron. Suostui vastustelematta rokotettavaksi pilkkukuumetta vastaan ja vannoi kaikki antamansa tiedot oikeiksi maineensa ja omantuntonsa kautta.
Jere Suomalaisesta oli leivottu maailmankansalainen (Йере Суомалайнен был испечен как гражданин мира; leipoa — печь). Ennen Suomesta lähtöään hän muutti nimensä Jerry Finniksi (прежде чем покинуть Финляндию, он сменил имя на Джерри Финн; lähtö — покидание; muuttaa — поменять), mistä Virallisessa Lehdessä ja Päivän Sanomien 'Halutaan kirjeen-vaihtoon' osastossa (о чем в Официальной Газете и Дневных Новостях, в разделе «Желается = желают обмен письмами»; virallinen — официальный; haluta — хотеть; vaihto — смена; osasto — отдел, раздел) julkaistiin asianmukaiset kuulutukset (объявили в надлежащих объявлениях; julkaista — объявлять; asianmukainen — надлежащий, правильный, целесообразный, соответствующий своему назначению; asia дело; mukainen — сообразный, соответствующий, согласный; kuulutus — объявление, извещение).
Jere Suomalaisesta oli leivottu maailmankansalainen. Ennen Suomesta lähtöään hän muutti nimensä Jerry Finniksi, mistä Virallisessa Lehdessä ja Päivän Sanomien 'Halutaan kirjeen-vaihtoon' osastossa julkaistiin asianmukaiset kuulutukset.
Tämän vuoksi lukijan onkin nyt sanottava jäähyväiset herra Jeremias Suomalaiselle (из-за этого читателю надо теперь сказать прощание господину Иеремии Суомалайнену = отныне распроститься с господином Иеремией Суомалайненом; kin — усилительная частица; jäähyväiset — прощание). Emme enää puhu sanaakaan (мы больше не говорим ни слова даже; enää — более) hänen hyvästä ja hienosta sukupuustaan (о его хорошей и изысканной родословной; hieno — изысканный; sukupuu — родословное древо). Mehän tiedämme kyllin hyvin (мы же достаточно хорошо знаем; kyllin — достаточно), että hienosta sukupuusta on aina suurin osa maan alla (что из отличного родословного древа всегда большая часть под землей; aina — всегда; osa — часть; alla — под), kun sen sijaan mr Jerry Finn elää (когда вместо этого = тогда как мистер Джерри Финн жив: «живет»; sija — место, положение) ja vaikuttaa yhä maan päällä (и все еще действует на земле; vaikuttaавлиять, воздействовать; yhä — все еще; päällä — на поверхности чего-либо).
Tämän vuoksi lukijan onkin nyt sanottava jäähyväiset herra Jeremias. Emme enää puhu sanaakaan hänen hyvästä ja hienosta sukupuustaan. Mehän tiedämme kyllin hyvin, että hienosta sukupuusta on aina suurin osa maan alla, kun sen sijaan mr Jerry Finn elää ja vaikuttaa yhä maan päällä.


TOINEN LUKU (вторая глава).

jossa Jerry Finn ryhtyy kiropraktikon apulaiseksi (в которой Джерри Финн начинает быть = становится помощником хиропрактика; apulainen — помощник) ja hankkii itselleen vasaran (и приобретает себе молоток; hankkia — доставать, приобретать; itse — сам; vasara — молоток).
TOINEN LUKU.

jossa Jerry Finn ryhtyy kiropraktikon apulaiseksi ja hankkii itselleen vasaran.
Siirtolaiselämän vaikuttavin kohokohta on laivan saapuminen New Yorkin satamaan (самый впечатляющий момент в жизни переезжающего — это прибытие корабля в порт Нью Йорка; vaikuttava — впечатляющий; vaikuttaa — влиять, воздействовать; kohokohta — возвышенное место, возвышенность; самое захватывающее место, кульминационный момент; koho — поплавок; выпуклость; kohta — место; laiva — корабль; saapua — прибывать; satama — порт).

Mutta koska tästä aiheesta on jo tähän mennessä kirjoitettu yli kuusikymmentätuhatta matkakertomusta (но поскольку на эту тему уже между тем написано более 60 000 рассказов о путешествии; aihe — тема; matka — путешествие; kertomus — рассказ; kertoa — рассказывать) ja sama verta esittelyvihkosia (и столько же рекламной печатной продукции; esittely — показ, демонстрация; esitellä — показывать; vihko — тетрадь; выпуск /газеты, журнала/), rajoitumme vain kuvaamaan mr Jerry Finniä (ограничимся только описанием мистера Джерри Финна; rajoittua — ограничиваться; kuvata — описывать), joka pääsi laivasta maihin (как он попал с корабля на землю; maa — земля) neljän tunnin ankaran ristikuulustelun ja ruumiintarkastuksen jälkeen (после четырех часов строгого перекрестного допроса и обыска; tunti — час; ankara — строгий, суровый; ruumis — тело; tarkastus — проверка, осмотр, контроль; tarkastaa — проверять).
Siirtolaiselämän vaikuttavin kohokohta on laivan saapuminen New Yorkin satamaan.

Mutta koska tästä aiheesta on jo tähän mennessä kirjoitettu yli kuusikymmentätuhatta matkakertomusta ja sama verta esittelyvihkosia, rajoitumme vain kuvaamaan mr Jerry Finniä, joka pääsi laivasta maihin neljän tunnin ankaran ristikuulustelun ja ruumiintarkastuksen jälkeen.
Hän suhtautui pikku muodollisuuksiin perin suopeasti käsittäen (к маленьким формальностям он отнесся крайне добродушно, осознавая; suhtautua — относиться; muodollisuus — формальность; suopea — благосклонный; käsittää — понимать, осознавать), että terve epäily on aina paikallaan (что здоровая подозрительность всегда к месту; epäillä — подозревать; paikka — место). Ensin häntä epäiltiin jalokivien ja huumausaineiden salakuljettajaksi (сначала его подозревали контрабандистом = что он является контрабандистом драгоценных камней и наркотических средств; jalokivi — драгоценный камень; jalo благородный; huuma — наркотик; aine — материя, вещество; sala — тайна; kuljettaja — водитель; salakuljettaja — контрабандист), sitten poliittiseksi pakolaiseksi (затем политическим беженцем; pakolainen — беженец; pako — бегство, побег), vakoilijaksi (шпионом; vakoilija — шпион, агент; vakoilla — бороздить; шпионить, следить, выслеживать; vako — борозда, рубчик), pornograafisen kirjallisuuden levittäjäksi (распространителем порнографической литературы; levittää — распространять), atomifyysikoksi (физиком-атомщиком) ja lopulta etsintäkuulutetuksi ihmisryöstäjäksi (и наконец грабителем, объявленным в розыск; etsintäkuulutus — объявление в розыск; etsintä поиск, розыск; etsiä — искать, разыскивать; ihminen — человек; ryöstää — отнимать, похищать; грабить) kunnes viimein havaittiin (пока наконец не заметили; viimeinen — последний, крайний; havaita — заметить), että hän oli vain muuan niitä vilpittömiä onnenonkijoita (что он был лишь одним из обычных бесхитростных ловцов счастья; onni — счастье; onkija — удильщик; onkia kaloja — удить рыбу; onki — удочка), joilla ei ole mahdollisuutta päästä taivaaseen (у которого не было возможности попасть на небо; mahdollisuus — возможность; taivas — небо) mutta kylläkin kirkkovaltuustoon (но зато /была возможность попасть/ в церковный совет; kirkko — церковь; valtuusto — орган, наделенный властью: муниципальное/коммунальное представительство, общинный совет).
Hän suhtautui pikku muodollisuuksiin perin suopeasti käsittäen, että terve epäily on aina paikallaan. Ensin häntä epäiltiin jalokivien ja huumausaineiden salakuljettajaksi, sitten poliittiseksi pakolaiseksi, vakoilijaksi, pornograafisen kirjallisuuden levittäjäksi, atomifyysikoksi ja lopulta etsintäkuulutetuksi ihmisryöstäjäksi kunnes viimein havaittiin, että hän oli vain muuan niitä vilpittömiä onnenonkijoita, joilla ei ole mahdollisuutta päästä taivaaseen mutta kylläkin kirkkovaltuustoon.
Hän joutui epäilyksen alaiseksi nimensä vuoksi (он попал под подозрение из-за своего имени), sillä Yhdysvaltain salaisen poliisin kirjoissa oli parituhatta Finn-nimistä miestä (потому что в тайных полицейских книгах = в картотеках тайной полиции США было несколько тысяч мужчин по имени Финн; alainen находящийся под /чем-л./; salainen — тайная; poliisi — полиция; kirja — книга; pari — пара; несколько). Jos hän olisi säilyttänyt entisen nimensä (если бы он сохранил свою прежнюю фамилию; säilyttää — сохранить; entinen — прежний), hänet olisi sivuutettu heti (его сразу же обошли бы стороной; sivuuttaa — проходить мимо; обойти, не обращать внимания), koska sellaista nimeä eivät olisi kyenneet lausumaan muut kuin suomalaiset (так как такое имя не были бы в состоянии произнести другие, кроме финнов = никто, кроме финнов; kyetä — мочь/быть в состоянии; lausua — произносить; suomalainen — финн).
Hän joutui epäilyksen alaiseksi nimensä vuoksi, sillä Yhdysvaltain salaisen poliisin kirjoissa oli parituhatta Finn-nimistä miestä. Jos hän olisi säilyttänyt entisen nimensä, hänet olisi sivuutettu heti, koska sellaista nimeä eivät olisi kyenneet lausumaan muut kuin suomalaiset.
Jerry oli kuitenkin perin hilpeällä tuulella tepastellessaan alus-vaatteisillaan (Джерри все же был в крайне веселом настроении, расхаживая в нижнем белье; hilpeä — веселый; tuuli — настроение; tepastella расхаживать; семенить, идти семенящей походкой; alus vaatteet — нижнее белье; vaatteinen vaatteinen — матерчатый, из материи) tulli- ja poliisiviranomaisten kuulusteluhuoneessa (в таможенной и полицейской должностной комнате для допросов; tulli — таможня; viranomainen — должностной; huone — комната), josta avautui vaikuttava näköala New Yorkin pilvenpiirtäjiin (откуда открывался производящий впечатление вид на Нью-Йоркские небоскребы; avautua открываться; näköala — панорама; näkö — внешность, внешний вид, наружность, облик; ala место; область, отрасль; территория, пространство; pilvenpiirtäjä — небоскреб; pilvi — облако, туча; piirtäjä рисовальщик; чертежник; piirtää — чертить; piirto — штрих, черта).
Jerry oli kuitenkin perin hilpeällä tuulella tepastellessaan alus-vaatteisillaan tulli- ja poliisiviranomaisten kuulusteluhuoneessa, josta avautui vaikuttava näköala New Yorkin pilvenpiirtäjiin.
Kuulustelijat olivat myös hilpeällä tuulella (следователи были тоже в бодром настроении;
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Похожие:

Финский язык с Мартти Ларни. Четвертый позвонок iconПрограмма концертов, выставок и спортивных соревнований в париже
Каллела — финский художник, наиболее известный по иллюстрациям к Калевале. В период пробуждения национальной гордости, когда начался...
Финский язык с Мартти Ларни. Четвертый позвонок icon«формирование и развитие старофинского литературного языка»
Пу (специальность: 033200. 00 Иностранный язык (финский язык) с дополнительной специальностью (английский язык) на 3 курсе в 6 семестре....
Финский язык с Мартти Ларни. Четвертый позвонок iconПрограмма по венгерскому языку Программа вступительного экзамена определяет общий объем систематизированных сведений по отдельным разделам курса венгерского языка
Вступительное испытание по магистерской программе «Переводоведение и практика перевода (мордовские, венгерский/финский языки)» проводится...
Финский язык с Мартти Ларни. Четвертый позвонок iconНа рабочую программу по дисциплине дпп. В. 00 «Фразеология современного финского языка» (дисциплина по выбору)
Пу (специальность: 033200. 00 Иностранный язык (финский язык) с дополнительной специальностью (английский язык) на 3 курсе в 6 семестре....
Финский язык с Мартти Ларни. Четвертый позвонок iconФинский залив
Финский залив восточная часть Балтийского региона, простирается на 390 км и имеет глубину у входа до 100 м. В финский залив впадает...
Финский язык с Мартти Ларни. Четвертый позвонок iconНа рабочую программу по дисциплине дпп. В. 00 «Основы лингвотеоретического анализа текста» (дисциплина по выбору)
Фия кгпу (специальность: 033200. 00 Иностранный язык (финский язык) с дополнительной специальностью (английский язык) на 5 курсе...
Финский язык с Мартти Ларни. Четвертый позвонок iconС. 46-47. Состояние сознания врача и взаимодействие с пациентом в сеансах Ци Гун терапии
Цмт это категорически запрещено. Позвонок вправляется несколькими очень легкими прикосновениями, не вызывающими сопротивление мышц....
Финский язык с Мартти Ларни. Четвертый позвонок iconРусский финский
Учил он и финский. И даже сдал по нему экзамен, чтобы получать за него надбавку к зарплате. Экзамен сдал и надбавку получил – 15%...
Финский язык с Мартти Ларни. Четвертый позвонок iconДоктор Патрис Гинард Нострадамус, знал ли он транс-сатурнические планеты?
Чистил, затем в версии, легко укороченной в журнале Atlantis (N 404, 1-ый квартал 2001, стр. 63-71). Переведенный на испанский язык...
Финский язык с Мартти Ларни. Четвертый позвонок iconСтолица Таллин. Государственный язык
Государственный язык эстонский. При письме используется латинский алфавит. Русский, английский и финский наиболее распространенные...
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org