Память о ЧайковскомСкачать 34.74 Kb.
Дата13.09.2014
Размер34.74 Kb.
ТипДокументы
1. Diktát

Память о Чайковском

Обаянием наполнены все места, связанные с нашими великими художниками. В этих памятных местах с особенной ясностью понимаешь, что время теряет иногда свою рaзрушительную силу, что нет забвения для блестящих и мужественных мыслей, оставленных нам в наследство нашими великими предшественниками.

Одним из таких памятных мест является дом Чайковского в Клину, где он жил и работал. Там ощущаешь звучание симфоний, раскрывающих перед нами во всей силе и прелести поразительную красоту нашей русской земли, - ее зарослей, рек, костров, заброшенных дорог и ночных звездных огней в безымянных водах.


2. Přeložte do češtiny

Когда мы, остановившись перед той или иной картиной, произносим: «Это Репин» или «Это Серов», или же «Это Левитан», то тем самым говорим не только о принадлежности картины, о том, что ее написал Левитан, Серов или Репин. Сами, быть может, того не созная, мы вкладываем в свои слова гораздо более обширный смысл. Говоря так, мы как бы признаем, что картина есть выражение личности художника, живая частица его «я».

Чем ярче индивидуальность художника, чем глубже его талант, тем отчетливее «просвечивает» в картине его личность и тем определеннее – с первого взгляда – мы узнаем его произведения.
3. Přeložte do ruštiny

Když jsem se vracel ze školy, narazil jsem v knihkupectví na zajímavou knížku o umění. Protože že jsem neměl peníze, půjčil jsem si od svého přítele 150 korun. Vrátím mu je hned, jak dostanu stipendium. Má dost peněz, protože kromě studia ještě pracuje, a už si několikrát zaplatil cestu do ciziny. Loni byl o prázdninách v Německu, kde si nejen zdokonalil němčinu, ale poznal i některá města a jejich památky. Já studuji dva cizí jazyky a doufám, že se po ukončení školy také někam podívám. Snad se podaří můj sen splnit. Chci totiž poznat život a kulturu lidí v jiných zemích. Letos mě pozval kamarád, se kterým si píšeme už tři roky, do Londýna. Snad to vyjde.


4. Shrňte třemi větami v češtině obsah následujícího článku.

История зеркала

Производство зеркал дело будто не такое уж хитрое, а между тем лет триста тому назад зеркала умели делать только в одном городе – Венеции. Способ изготовления зеркал венецианцы держали в тайне. Смертная казнь грозила всякому, кто посмел бы открыть иностранцам секрет зеркального производства. По приказу венецианского правительства, все стекольные заводы были переведены на уединенный остров Мурано, куда иностранцев не пускали.

Когда-то на этом острове было сорок больших заводов, на которых работало несколько тысяч человек. В одну только Францию ежегодно вывозилось двести ящиков зеркал. Здесь делали не только зеркала, но и всевозможную посуду из белого и цветного стекла, которая славилась во всем мире.

Искусные мастера с острова Мурано пользовались в Венецианской республике большим уважением. Звание стекольщика было неменее почетно, чем звание дворянина.

Островом управлял совет, избранный самыми стекольщиками. В одном только свобода стекольщика была урезана: под страхом смертной казни им воспрещали выезд в чужие страны. Смерть грозила не только беглецам, но и семьям их, оставшимся на родине. И все-таки венецианам не удалось сохранить свою тайну.
5. Odpovězte:

1. a) Ve kterých letech vládla Kateřina II.?

b) Kdy proběhlo povstání děkabristů?


2. Mohl se dr.E. Beneš setkat s J.V. Stalinem?
3. Román "Šlechtické hnízdo" napsal (zaškrtněte správnou odpověď)

a) A.S. Puškin

b) I.S. Turgeněv

c) M.J. Lermontov


4. K uvedeným autorům přiřaďte jejich díla:

1) M. Bulgakov a) Moskva-Pětuški

2) V. Jerofejev b) Pozvání na popravu

3) S. Jesenin c) Červená kalina

4) V. Nabokov d) Mistr a Markétka

5) V. Šukšin e) Oheň jestřabin


5. Jakou dohodou je stanoven vztah Ruska a NATO?
6. Kdo byl Grigorij Rasputin a jaké bylo jeho postavení u ruského dvora?

7. Kdo je současným ruským předsedou vlády?

8. Jmenujte alespoň tři české překladatele z ruštiny ve 20. století.
6. Najděte gramatické (tvaroslovné), pravopisné a interpunkční chyby. Opravu proveďte výrazně přímo v textu.

Parlamentní shromáždění Rady Evropy rozhodlo o přijetí Ruska do organizace, jejíž posláním je bdít nad dodržováním demokratických principů a lidských práv v jejích členských zemích. Svého času byl proces přijímání Ruska pozastaven vzhledem k Čečenským událostem. Po bouřlivé debatě však dopadlo štrasburkské hlasování tak, že většina byla pro přijetí Ruska. Rusko je totiž příliš důležitou součástí evropské i globální rovnováhy a jedině tenkrát, když se udrží spojení s ním, bude možné tamnější vývoj ovlivňovat. Význam Ruska lze ztěží podceňovat. Nejen pro jeho historii a slávu, ale především pro rizika a nebezpečí, která z něj mohou vzejít a dále proto, že vlastní jaderný arzenál.


7. Najděte chyby ve stylizaci a věty nově formulujte.

Všichni, kdo se k volbám nedostavili, neuvážili, že tím ohrožují pokračování ekonomického vývoje a poškození naší vlasti v zahraničí.

Hledáme muže 27-38 let do kreativního oddělení se smyslem pro jazyk, obrazové vidění a fantazii.

Mnohé z levočských domů disponují renesančními arkádovými dvory.

Každý kraj má své zvyklosti při přípravě pokrmů, které se předávají z generace na generaci.
8. a/ Nahraďte podtržená cizí slova českými výrazy. Je-li to nutné, proveďte stylizační úpravy.

My máme v naší zemi, po čtyřech desetiletích komunismu, poměrně málo vyvinutý sociální kapitál, tedy něco, co ve společnosti vytváří elementární (1) pocit důvěry, reciprocity (2), morální sounáležitosti, mravní povinnosti, zodpovědnosti vůči druhým i celku. Sociologové se domnívají, že televize a počítače náš život a volný čas privatizují, že přispívají k atomizaci (3) lidské společnosti a že se díky tomu náš sociální kapitál zmenšuje. Rozhodně lze vyjádřit hypotézu (4), že informace nám nechybějí. Argumentovat lze spíše tak, že nám chybí schopnost vybrat si důležité a relevantní (5) informace a že je často nejsme schopni aplikovat (6).

(1)

(2)


(3)

(4)


(5)

(6)
8. b/ K uvedeným lexikálním jednotkám uveďte alespoň tři synonyma.

stvůra

nemilosrdný


8. c/ Najděte přídavné jméno, které lze přiřadit k uvedeným třem různým podstatným jménům.

skupenství, cena, kázeň >

slib, slovo, jabloň >
9. V následujícím dialogu doplňte na místo teček co nejrozmanitější uvozovací věty. Respektujte všechny složky komunikační situace.

Rozhovor rekreanta a průvodkyně z cestovní kanceláře:

"Už prší celou hodinu. Uděláte s tím něco, paní vedoucí?"..……………...

"Jak to myslíte?" .....………………....

"Podívejte, od myšlení jste tady vy a vaše cestovní kancelář. Já jsem zaplatil 6 500, abych se opaloval u moře. V dešti se opalovat nemůžu, uznejte," ....………….....

"Uznávám," .......…………...

"Hodina deště mě stála dvacet korun," ..........

"Jak jste na to přišel?" .......………….

"Jsem učitel matematiky," ........………………

"Doufám, že se vyčasí. Bude to jenom taková přeháňka. Vyleze slunce a půjdeme všichni na pláž," ........………………


10. Dokončete následující výpovědi tak, že budete respektovat obraznost jejich první části.

Poznání je jako cesta, ..........................Sláva je jako pára,..................

Похожие:

Память о Чайковском iconОбъект исследования: церкви, существовавшие в Фокинском (ныне Чайковском) районе с 1828 г. Предмет исследования
Краткая история и перспективы развития христианской архитектуры в чайковском районе пермского края
Память о Чайковском iconЛекция 5 Внутренняя память
Различают микропроцессорную память, регистровую кэш-память, основную память
Память о Чайковском icon36. Виртуальная память. Плоская, сегментно-страничная организация. Определения
Виртуальная память это совокупность программно-аппаратных средств, позволяющих пользователям писать программы, размер которых превосходит...
Память о Чайковском iconОтличия версии для платы kpl100
Если при входе какую-либо память (память звонивших, память исходящих номеров или записная книжка) было отображено сообщение "00....
Память о Чайковском iconЧеловеческого духа
Развитие памяти: локализованная память, привязанная к внешним признакам; происхождение памятников. Ритмическая память, начавшаяся...
Память о Чайковском iconВ. В. Прозоров Судьба кириллицы и вопросы национально-культурной идентичности
«память». Память, читаем в словаре В. И. Даля, свойство души хранить сознанье о былом. Память, без которой «человек мыслящий» перестает...
Память о Чайковском icon1. «Откуда есть пошел» мой род
Это не является каким-то исключением. Известно, что первоначальна и наиболее устойчива память образная, эмоциональная, или аффективная...
Память о Чайковском icon«Наш книжный уголок»
Человечество будет топтаться на месте, будет повторять без конца свои собственные ошибки, не в силах их преодолеть. Книги это память....
Память о Чайковском iconЛекция-концерт Автор и ведущая Петрова Г. С. Пётр Ильич Чайковский 1840 1893г
Беседу о П. И. Чайковском мне хочется начать с прекрасной музыки балета (1).«Лебединое озеро». (1875 – 1876г)
Память о Чайковском iconЛекции 24 п память и язык в системе культуры культура и память
Переходя от чистого восприятия к памяти мы окончательно оставляем материю и вступаем в область духа
Разместите кнопку на своём сайте:
ru.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©ru.convdocs.org 2016
обратиться к администрации
ru.convdocs.org